Mae Cwricwlwm newydd i Gymru yn dod a fydd yn roi hwn i ddysgwyr o 3 i 16 oed, gan roi’r sylfeini sydd eu hangen arnynt i lwyddo mewn byd sy’n newid. Mae Cwricwlwm newydd i Gymru yn gyfle cyffrous i roi Dysgu yn yr Awyr Agored a chyfrifoldeb amgylcheddol wrth graidd addysg yng Nghymru, a rhoi addysg y tu allan i’r ystafell ddosbarth yn nwylo athrawon ac ymarferwyr.

Dysgwch ragor am y Cwricwlwm newydd i Gymru:

Drwy gyfraniadau Partneriaid Cyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored, rydym wedi gallu rhoi mewnbwn i’r gwaith o siapio’r Cwricwlwm newydd i Gymru. Drwy’r Cyngor Astudiaethau Maes, caiff Cyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored ei gynrychioli yng Ngrŵp Rhanddeiliaid y Cwricwlwm, gan weithio gyda nifer o brif randdeiliaid Cenedlaethol eraill ar draws y meysydd addysg a llywodraeth i ddatblygu cynnwys, ehangder ac effaith y cwricwlwm newydd, a chraffu ar sut y caiff ei gyflwyno’n llwyddiannus, drwy Gymru gyfan. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, Partner Cyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored, hefyd yn cyd-drafod yn uniongyrchol gyda Llywodraeth Cymru i gefnogi datblygiad y Cwricwlwm.