DateEventDescriptionWho is it for?CostFind out more
04/04/19Creating successful futures through Outdoor LearningAn Outdoor Learning Wales Conference based in North East WalesAnyone who works with or wants to work with young people through Outdoor Learning or environmental engagement£30Conference flier
VariousJohn Muir Award Leader TrainingThis two-day residential course gives a thorough introduction to the relevant skills, knowledge and approaches needed for delivering the John Muir Award scheme.Leader training is designed for staff, volunteers and leaders who are interested in delivering the John Muir Award£160www.johnmuirtrust.org/leader-training

Nid yw Cyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored yn gyfrifol am gynnwys, safon na dibynadwyedd y gwefannau, y cyrsiau a’r adnoddau y mae’r dudalen yma yn cysylltu â nhw fel linc. Nid cefnogaeth o unrhyw fath yw’r ffaith eu bod wedi eu rhestru. Ni allwn warantu y bydd y linciau yn gweithio drwy’r amser ac nid oes unrhyw reolaeth gennym dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig.