Ein Heffaith

Mae partneriaid Cyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored yn gweithio’n agos gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid drwy Gymru i gefnogi a chynnig Dysgu yn yr Awyr Agored o Safon Uchel. Mae rhychwant ein gwaith yn eang, ond dyma rai o’n penawdau o 2018…

Pobol a fu’n rhan o ddysgu yn yr awyr agored
Ysgolion/Grwpiau a gymerodd ran
+
Athrawon ac Arweinwyr a hyfforddwyd
+
Oriau o Weithredu Cymdeithasol

Cael eich ysbrydoli