ResearchDescriptionLink
Every Child Outdoors WalesA report on research into the positive impacts of contact with nature and the negative impacts of disconnection from nature.www.rspb.org.uk/childrenneednature
Connecting with NatureA report that establishes a definition of connection to nature and a method for measuring it, highlighting a wide range of benefits connecting with nature provides and revealing how connected to nature children are.www.rspb.org.uk/connectionmeasure
Forest Researcha variety of Social and Environmental research available online or via downloadForest Research Website

Nid yw Cyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored yn gyfrifol am gynnwys, safon na dibynadwyedd y gwefannau, y cyrsiau a’r adnoddau y mae’r dudalen yma yn cysylltu â nhw fel linc. Nid cefnogaeth o unrhyw fath yw’r ffaith eu bod wedi eu rhestru. Ni allwn warantu y bydd y linciau yn gweithio drwy’r amser ac nid oes unrhyw reolaeth gennym dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig.