top of page

Ymchwil: Mannau gwyrdd, amgylcheddau adeiledig a naturiol

Mae’r tudalen yma’n cynnwys cysylltiadau â ffynonellau ymchwil a thystiolaeth sy'n archwilio'r manteision dysgu sy'n gysylltiedig â dysgu yn yr awyr agored mewn gwahanol fathau o amgylcheddau.

Seaweed and periwinkle AD.jpg
Mannau gwyrdd, amgylcheddau adeiledig a naturiol
Gweithgareddau yn natur

Mae’r adolygiad hwn yn darparu’r synthesis cyntaf o dystiolaeth i ddangos bod gweithgaredd awyr agored ym myd natur yn gwella iechyd meddwl yn fwy na gweithgaredd awyr agored mewn amgylcheddau trefol. Mae gan y canfyddiadau hyn oblygiadau pwysig ar gyfer cynllunio trefol a rhagnodi cymdeithasol gwyrdd ar gyfer iechyd meddwl.

Nid yw Cyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored yn gyfrifol am gynnwys, safon na dibynadwyedd y gwefannau, y cyrsiau a’r adnoddau y mae’r dudalen yma yn cysylltu â nhw fel linc.

Nid cefnogaeth o unrhyw fath yw’r ffaith eu bod wedi eu rhestru. Ni allwn warantu y bydd y linciau yn gweithio drwy’r amser ac nid oes unrhyw reolaeth gennym dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig.

bottom of page