top of page
Map Rhyngweithiol Lleoedd Gwyrdd

Hoffai llawer o athrawon wybod i ble y gallant fynd â’u disgyblion i ddysgu yn yr awyr agored a phwy all cefnogi nhw gyda’u profiadau dysgu awyr agored.

Gallwch ddefnyddio'r adnodd rhyngweithiol isod er mwyn ceisio adnabod lleoedd i ymweld, a darparwyr dysgu awyr agored. Nid yw Cyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored yn monitro nac yn cymeradwyo ansawdd y darparwyr hyn. Gwnewch eich asesiad eich hun o'u gweithdrefnau gweithredu i sicrhau eu bod yn diwallu eich anghenion.

bottom of page