top of page

Adnoddau a Gweithgareddau Dysgu Awyr Agored

Mae llawer o'n haelodau, partneriaid a sefydliadau cymorth wedi cynhyrchu adnoddau a syniadau gweithgaredd.


Isod mae dolenni i rai a allai fod yn ddefnyddiol i chi.


Nid yw'n Cyngor Cymru ar gyfer Dysgu Awyr Agored yn gyfrifol am gynnwys, safon na dibynadwyedd y gwefannau, y cyrsiau na'r adnoddau sy'n gysylltiedig â'r dudalen hon.


Ni ddylid ystyried rhestru fel ardystiad o unrhyw fath. Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio trwy'r amser ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros argaeledd tudalennau cysylltiedig.

rspb_cymru_standard_stacked_rgb_aw.png

Adnoddau Dysgu

Pob oedran

Her Gwyllt.  Bydd yr adnoddau hyn yn helpu eich dosbarth profiadu neu amddiffyn natur. Dewiswch o lefelau Efydd, Arian ac Aur.

Mae adnoddau ar gael yn y Gymraeg, Saesneg ac yn ddwyieithog.

Ffocws Cwricwlaidd:

I gyd

snpaLogo.png

Adnoddau Dysgu

Pob oedran

Bydd yr adnoddau hyn yn eich helpu i astudio Parc Cenedlaethol Eryri. Cymerwch gip ar ein ffeiliau y gellir eu lawrlwytho sy'n llawn ffeithiau diddorol am Barc Cenedlaethol Eryri.

 

Ffocws Cwricwlaidd:

I gyd

Logo Terfynol Antur Natur2.png

Adnoddau i Addysgwyr

Pob oedran

Dyma rai syniadau gweithgaredd a rhai fideos hyfforddi ar gyfer athrawon sy'n gysylltiedig â dysgu awyr agored sy'n cynnwys rhai gweithgareddau.

Ffocws Cwricwlaidd:

I gyd

NRW_logo_CMYK_stack(CC).png

Adnoddau Dysgu

Pob oedran

Mae'r ddolen hon yn mynd â chi at ystod o weithgareddau ac adnoddau wedi thema dan topic a Meysydd Dysgu a Phrofiad Cwriciwlwm Cymru. Mae yna hefyd weithgareddau sy'n gysylltiedig â gwefannau penodol. Mae'r holl adnoddau ar gael yn ddwyieithog.

Ffocws Cwricwlaidd:

I gyd

y geiriau coll.jpg

Geiriau Diflanedig

Cyfnod Sylfaen

Yr holl syniadau a gynhwysir yn y pecyn cymorth hwn yw gweithiau myfyrwyr Addysg Blynyddoedd Cynnar Blwyddyn 2 USW 2018--19. Defnyddiwyd deg o'r Geiriau Diflanedig yn yr adnodd hwn. Mae gan bob Gair Disflanedig gynllun thematig a syniadau cynllun gwers sy'n gysylltiedig â chwricwlwm Cyfnod Sylfaen Cymru (LlC, 2015).

Ffocws Cwricwlaidd:

Thematig

Logo Terfynol Antur Natur2.png

Rhestr Cyfeiriadau ag Adnoddau

Pob oedran

Rhestr Cyfeiriadau ag Adnoddau o'r Blog Diwrnod  Y llyfr:  Meddyliwch am ein byd ar Ddiwrnod y Llyfr; llyfrau, llythrennedd, ac addysg cysylltiad â natur

Ffocws Cwricwlaidd:

Llythrennedd

Brecon-Beacons.png

Adnoddau Dysgu

Pob oedran

Adnoddau i Addysgwyr

Mae’r rhan hon o’r safle yn cynnwys gwybodaeth, dolenni ac adnoddau i chi eu defnyddio wrth gynllunio a chyflwyno profiadau dysgu.

Mae'n cynnwys gwybodaeth am y Parciau Cenedlaethol, taflenni ffeithiau a chynlluniau gwersi.

Ffocws Cwricwlaidd:

I gyd

dysgu-sesiwn-bawd-gwych-gwlyptir

Adnoddau Addysg

Oed 7-11

P'un a ydych chi'n athro neu'n rhiant sy'n chwilio am adnoddau dysgu, neu ddim ond eisiau rhai pethau i'w gwneud fel teulu, mae gennym lawer o ddeunyddiau a gweithgareddau. Perffaith ar gyfer hwyl awyr agored neu dan do gartref.

Ffocws Cwricwlaidd:

Gwyddoniaeth

Ewch
bottom of page