top of page

Ymchwil: Mannau gwyrdd, amgylcheddau adeiledig a naturiol

Yn cynnwys cysylltiadau â ffynonellau ymchwil a thystiolaeth sy'n gysylltiedig â'r manteision dysgu sy'n gysylltiedig â dysgu yn yr awyr agored mewn gwahanol fathau o amgylchedd 

Gwymon a gwichiaid AD.jpg
Mannau gwyrdd, amgylcheddau adeiledig a naturiol
Gweithgareddau yn natur

Mae’r adolygiad hwn yn darparu’r synthesis cyntaf o dystiolaeth i ddangos bod gweithgaredd awyr agored ym myd natur yn gwella iechyd meddwl yn fwy na gweithgaredd awyr agored mewn amgylcheddau trefol. Mae gan y canfyddiadau hyn oblygiadau pwysig ar gyfer cynllunio trefol a rhagnodi cymdeithasol gwyrdd ar gyfer iechyd meddwl.

Ymwneud â Natur 

Ymwneud â chyfyngiadau Natur a Covid.

Mae’r astudiaeth hon yn archwilio cysylltiad pobl â choed, coetiroedd a byd natur ehangach cyn ac yn ystod y pandemig Covid-19 a’r manteision a gawsant o’r rhyngweithiadau hyn.  Mae'n seiliedig ar ganlyniadau arolwg ar-lein a oedd ar agor o ganol mis Mehefin i fis Gorffennaf 2020. Fe'i cynhaliwyd fel rhan o'r Rhaglen Coedwigoedd Actif a ariennir gan Forestry England a Sport England gyda chymorth y Loteri Genedlaethol.

Cysylltiad â Natur: Tystiolaeth

Cysylltiad â Natur: Briff tystiolaeth (EIN015)

Mae'r Cysylltiad hwn â Natur gan Natural England (CTN)  adolygiadau briffio tystiolaeth tystiolaeth ryngwladol ar gyfer effeithiau iechyd a lles.

Mae is-ddogfennau'n archwilio cysylltiadau rhwng amgylcheddau naturiol a:  

  •  dysgu (EIN017) 

  • iechyd meddwl (EIN018)

  •  gweithgaredd corfforol:  (EIN019)

  •  iechyd ffisiolegol:  (EIN020)

  •  gordewdra: briffio tystiolaeth (EIN021)

Nid yw Cyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored yn gyfrifol am gynnwys, safon na dibynadwyedd y gwefannau, y cyrsiau a’r adnoddau y mae’r dudalen yma yn cysylltu â nhw fel linc.

Nid cefnogaeth o unrhyw fath yw’r ffaith eu bod wedi eu rhestru. Ni allwn warantu y bydd y linciau yn gweithio drwy’r amser ac nid oes unrhyw reolaeth gennym dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig.

bottom of page