top of page

Ymchwil: manteision dysgu yn yr awyr agored

Dyma rai ffynonellau ymchwil a thystiolaeth sy’n gysylltiedig â’r manteision dysgu ac iechyd a lles sy’n gysylltiedig â dysgu yn yr awyr agored a datblygu cysylltiad â byd natur.

Gwymon a gwichiaid AD.jpg
Botwm
Hunan hyder a chydlyniad cymunedol
Cysylltiad â Natur 

Mae’r RSPB yn credu y dylai cysylltu â byd natur fod yn rhan o fywyd pob plentyn. Mae'r dudalen ymchwil hon yn cynnwys methodoleg ar gyfer mesur cysylltiad plant â byd natur ac ymchwil arall i gysylltiad â natur y maent wedi'i gomisiynu.

Mae'r rhain yn cynnwys: 

  • Pob Plentyn yn yr Awyr Agored Cymru

  • Effaith Cysylltiad Plant â Natur

  • Adroddiad Cysylltu â Natur

Ymwneud â Natur 

Ymwneud â chyfyngiadau Natur a Covid.

Mae’r astudiaeth hon yn archwilio cysylltiad pobl â choed, coetiroedd a byd natur ehangach cyn ac yn ystod y pandemig Covid-19 a’r manteision a gawsant o’r rhyngweithiadau hyn.  Mae'n seiliedig ar ganlyniadau arolwg ar-lein a oedd ar agor o ganol mis Mehefin i fis Gorffennaf 2020. Fe'i cynhaliwyd fel rhan o'r Rhaglen Coedwigoedd Actif a ariennir gan Forestry England a Sport England gyda chymorth y Loteri Genedlaethol.

Cysylltiad â Natur: Tystiolaeth

Cysylltiad â Natur: Briff tystiolaeth (EIN015)

Mae'r Cysylltiad hwn â Natur gan Natural England (CTN)  adolygiadau briffio tystiolaeth tystiolaeth ryngwladol ar gyfer effeithiau iechyd a lles.

Mae is-ddogfennau'n archwilio cysylltiadau rhwng amgylcheddau naturiol a:  

  •  dysgu (EIN017) 

  • iechyd meddwl (EIN018)

  •  gweithgaredd corfforol:  (EIN019)

  •  iechyd ffisiolegol:  (EIN020)

  •  gordewdra: briffio tystiolaeth (EIN021)

Nid yw Cyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored yn gyfrifol am gynnwys, safon na dibynadwyedd y gwefannau, y cyrsiau a’r adnoddau y mae’r dudalen yma yn cysylltu â nhw fel linc.

Nid cefnogaeth o unrhyw fath yw’r ffaith eu bod wedi eu rhestru. Ni allwn warantu y bydd y linciau yn gweithio drwy’r amser ac nid oes unrhyw reolaeth gennym dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig.

bottom of page