top of page
Search

Fedrwn alluogi pawb yng Nghymru i gael mynediad i'r awyr agored yn ystod 'Wythnos Dysgu Awyr Agored'

gan Joe Wilkins


Yn ogystal â bod yn wlad y gân ac fy nhadau, mae Cymru hefyd yn wlad o mannau awyr agored anhygoel. O gopaon Eryri i goetiroedd a gerddi trefol lleol, mae Cymru yn gartref i amrywiaeth o lefydd i gysylltu â'r awyr agored.Yn anffodus gall mynediad i'r mannau hyn fod yn gyfyngedig ac annheg, sy'n golygu nad yw llawer ohonynt yn cael cyfle i gysylltu â’r byd naturiol. Fel y dangosir dro ar ôl tro, mae hyn yn ddrwg i pobl, natur, a'r blaned. Ni ellir gorbwysleisio pŵer mannau gwyrdd a glas iach o ansawdd uchel.


Ond mae gwaith yn cael ei wneud i newid hyn!


Ar draws Cymru, mae sefydliadau, cymunedau, ac unigolion yn gwneud gwaith ffantastig i rhoi siawns i bobl bod tu allan.


© A Daimond, plant mewn coedwig


Ar gyfer Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru, rydym am dynnu sylw at y sefydliadau hyn a'r sbectrwm cyfan o ddysgu yn yr awyr agored. I ni, mae "dysgu awyr agored" yn cwmpasu popeth o wersi mathemateg ar gae chwarae ysgol, cyfnewid gwybodaeth mewn gerddi cymunedol i gweithgareddau fwy anturus fel caiacio a chlogfeini.


Mae yna potensial a phŵer i dysgu ym mhob un o'r gweithgareddau hyn.


© A Daimond, pobl ifanc yn caiacio


Sut gallwn ni ofalu amdanon ni'n hunain? Sut gallwn ni ofalu am ein cymuned? Sut gallwn ni ofalu am y natur anhygoel rydyn ni'n rhannu'r blaned efo? Nid yw'r rhain yn gwestiynau na ellir eu hateb yn unig o fewn pedair wal. Rhaid i elfen ddysgu awyr agored ategu'r ystafell ddosbarth draddodiadol. Cyfle i fod yn dyst i'r ddamcaniaeth rydyn ni'n dysgu amdano mewn llyfrau ac ystafelloedd dosbarth, dysgu sgiliau gydol oes, a gwella ein iechyd meddyliol a chorfforol.Mae llawer o waith i'w wneud er mwyn sicrhau bod gan bob person yng Nghymru fynediad at mannau awyr agored a chyfleoedd dysgu o ansawdd uchel ac mae gennym daith hir o'n blaenau.


Ond gobeithio y byddwch chi'n ymuno â Chyngor Cymru ar Gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored, ein partneriaid, a ffrindiau am Wythnos Dysgu Awyr Agored Cymru. Cyfle i ddysgu, cyfle i gysylltu, a chyfle i weithio tuag at Gymru sy'n llawn pobl a natur iach, hyderus, a gydnerth.

1 view0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page