top of page
DJI_0264.JPG

#WythnosDysguAwyrAgored
22 -28 Ebrill 2024

Whitewater Kayaker

AMDANOM NI

Mae Cyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr  Awyr Agored yn dod ati gilydd rhanddeiliad sy'n ymwneud â Dysgu Awyr Agored yng Nghymru. Mae'n cydnabod bod gan bob rhanddeiliad rôl werthfawr i'w chwarae wrth gyfrannu tuag at lais cyfunol, cydlynol ar gyfer Dysgu Awyr Agored yng Nghymru, wedi'i adeiladu ar ethos / sylfaen o fod:

Strategol   Rhagweithiol   Cydweithredol

Volunteers Cleaning

Diolch am gysylltu!

bottom of page