top of page

Ymchwil: buddion dysgu yn yr awyr agored

Dyma rai ffynonellau ymchwil a thystiolaeth sy'n tynnu sylw at y buddion lluosog sy'n gysylltiedig â dysgu awyr agored, a all arwain at fwy o gyrhaeddiad, gwell lles corfforol a meddyliol a chysylltiad ystyrlon â natur

Gwymon a gwichiaid AD.jpg
 
Addysg Natur
Dysgu Awyr Agored Rhagorol
Coedwigoedd ac Ysgolion Coedwig
Iechyd Corfforol a Ffordd Egnïol o Fyw
Covid 19 a dysgu awyr agored
Chwarae yn yr Awyr Agored
Iechyd Meddwl a Lles
Man gwyrdd, amgylcheddau adeiledig a naturiol
Hunan hyder a chydlyniad cymunedol
live soon
Ansawdd Aer
live soon

Nid yw Cyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored yn gyfrifol am gynnwys, safon na dibynadwyedd y gwefannau, y cyrsiau a’r adnoddau y mae’r dudalen yma yn cysylltu â nhw fel linc.

Nid cefnogaeth o unrhyw fath yw’r ffaith eu bod wedi eu rhestru. Ni allwn warantu y bydd y linciau yn gweithio drwy’r amser ac nid oes unrhyw reolaeth gennym dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig.

bottom of page