top of page

Iechyd Corfforol a Ffordd Egnïol o Fyw

Dyma rai ffynonellau ymchwil a thystiolaeth sy'n cysylltu treulio amser yn yr awyr agored ag iechyd corfforol a chael ffordd o fyw egnïol. Maen nhw'n dadlau dros ddysgu yn yr awyr agored oherwydd buddion iechyd corfforol.

Gwymon a gwichiaid AD.jpg
Botwm
Iechyd Corfforol a Ffordd Egnïol o Fyw
Penderfynynnau Bywyd Cynnar ar gyfer Gweithgaredd Corfforol

Mae'r ymchwil hon British Medical Journal (BMJ) 2007 yn archwilio ffactorau mewn bywyd cynnar (hyd at 5 oed) sy'n gysylltiedig â gweithgaredd corfforol wedi'i fesur yn wrthrychol mewn plant 11-12 oed. Fe wnaethant ddarganfod bod gweithgaredd corfforol Rhieni yn ystod beichiogrwydd ac yn gynnar ym mywyd y plentyn yn dangos cysylltiad cymedrol â gweithgaredd corfforol y plentyn yn 11-12 oed, gan awgrymu bod rhieni gweithredol yn tueddu i fagu plant egnïol.

Cerdded ar y traeth

Bendith iechydol o gerdded ar draeth

Mae'r blog hawdd ei ddarllen hwn yn rhestru 9 budd iechyd cerdded ar draeth. Mae'r ffeithiau gweithgaredd corfforol a restrir yn cynnwys bod rhedeg a cherdded mewn tywod yn gofyn am fwy o ymdrech na cherdded ar wyneb caled. Ni chyfeirir at yr ystadegau hyn ond mae'n darllen diddorol.

Fitamin D a golau haul

Sut i gael Fitamin D o golau haul

Mae'r dudalen we GIG hon yn esbonio y dylem allu cael ein gofynion dyddiol o Fitamin D trwy dreulio peth amser yn yr awyr agored rhwng mis Mawrth a mis Medi. Ni all eich corff wneud fitamin D os ydych chi'n eistedd y tu mewn wrth ffenestr heulog oherwydd ni all pelydrau uwchfioled B (UVB) (y rhai y mae angen i'ch corff wneud fitamin D) fynd trwy'r gwydr. Mae angen fitamin D arnom i helpu'r corff i amsugno calsiwm a ffosffad o'n diet. Mae'r mwynau hyn yn bwysig ar gyfer esgyrn, dannedd a chyhyrau iach.

Nid yw Cyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored yn gyfrifol am gynnwys, safon na dibynadwyedd y gwefannau, y cyrsiau a’r adnoddau y mae’r dudalen yma yn cysylltu â nhw fel linc.

Nid cefnogaeth o unrhyw fath yw’r ffaith eu bod wedi eu rhestru. Ni allwn warantu y bydd y linciau yn gweithio drwy’r amser ac nid oes unrhyw reolaeth gennym dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig.

bottom of page