top of page

Ymchwil: Iechyd Meddwl a Lles

Dyma rai ffynonellau ymchwil a thystiolaeth sy'n cysylltu iechyd meddwl a lles gyda dysgu yn yr awyr agored.

Gwymon a gwichiaid AD.jpg
Iechyd Meddwl a Lles
Iechyd Meddwl a Natur

Sut mae cysylltu â natur
o fudd i’n hiechyd meddwl

Tystiolaeth sut mae natur yn effeithio’n gadarnhaol ar ein hiechyd meddwl a pham ei bod yn bwysig datblygu cysylltiad da â natur a datblygu ein cysylltiad

Ymchwil cyfredol

Ymchwil cyfredol yng Nghymru

Dyma drosolwg o rywfaint o waith ymchwil cyfredol sy'n cael ei wneud yng Nghymru sy'n cysylltu iechyd a lles â dysgu awyr agored. Ysgrifennwyd gan Graham French o Brifysgol Bangor. Cysylltwch ag ef i gymryd rhan.

Seilwaith Gwyrdd

Pam mae mannau gwyrdd lleol yn bwysicach nag erioed

Seilwaith Gwyrdd: Pam mae mannau gwyrdd lleol â chysylltiadau da yn bwysicach nag erioed yn ystod pandemig y Coronafeirws, a pham mae angen newid ar ôl yr argyfwng

Cysylltiad â Natur: Tystiolaeth:

Cysylltiad â Natur: Tystiolaeth: briff (EIN015)

Mae'r briff tystiolaeth hwn o Natural England Cysylltiad  Natur (CTN) yn adolygu tystiolaeth ryngwladol ar gyfer effeithiau iechyd a lles.

Mae is-ddogfennau'n archwilio cysylltiadau rhwng amgylcheddau naturiol a:

  • dysgu (EIN017)

  • iechyd meddwl (EIN018)

  • gweithgaredd corfforol: (EIN019)

  • iechyd ffisiolegol: (EIN020)

  • gordewdra: briffio tystiolaeth (EIN021)

Nid yw Cyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored yn gyfrifol am gynnwys, safon na dibynadwyedd y gwefannau, y cyrsiau a’r adnoddau y mae’r dudalen yma yn cysylltu â nhw fel linc.

Nid cefnogaeth o unrhyw fath yw’r ffaith eu bod wedi eu rhestru. Ni allwn warantu y bydd y linciau yn gweithio drwy’r amser ac nid oes unrhyw reolaeth gennym dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig.

bottom of page